Договір публічної оферти

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

Інтернет-магазин https://rak.in.ua/  (далі — Продавець), публікує цей договір, який є публічним договором-офертою (далі Договір) і має відповідну юридичну силу, про продаж товарів, представлених на офіційному інтернет-сайті  Продавця на адресу як фізичних, так і юридичних осіб (далі Покупець). Відповідно до статей  633, 641, 642 Цивільного Кодексу України (далі — ЦКУ) та Правилами продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 №103, даний документ є офертою, а факт вчинення покупцем замовлення, в усній (по телефону або в магазині, офісі) або письмовій (через сайт або електронну пошту) формі, і отримання даного замовлення Продавцем — є повним і безумовним прийняттям даного публічного договору та інформації, викладеної на сайті. Використання послуг і покупка товарів, послуг інтернет-магазином  https://rak.in.ua/ передбачає згоду особи, яка користується послугами або купує товар з правилами, термінами, обмеженнями та іншими умовами співпраці, викладеними в даному документі. Приймаючи цей договір, Покупець підтверджує, що: А) на момент покупки товару йому виповнилося 18 років; Б) інформація, яка надається при замовленні товарів або послуг, є правильною і актуальною; В) надана контактна інформація може бути використана з метою інформування про зміни в роботі, акційні пропозиції або іншої інформації, пов’язаної з діяльністю продавця. На підставі вищесказаного, уважно ознайомтеся з даним договором (публічною офертою) і якщо ви не згодні з будь-яким з пунктів оферти, будь ласка, покиньте сайт. У цьому Договорі, якщо зміст не вимагає іншого, терміни слід тлумачити таким чином: «Оферта» — публічна пропозиція  Продавця, адресована будь-якій фізичній та юридичній особі, з метою укласти договір купівлі-продажу, на існуючих умовах, зазначених в Договорі. «Товар» — перелік найменувань ассортименту їжі, представлений на офіційному сайті Продавця. «Продавець» — компанія, що реалізує Товар, представлений в інтернет-магазині, але не обмежується тільки сайтом. «Покупець» — фізична або юридична особа, вступили в договірні відносини з Продавцем на умовах, зазначених в Договорі. «Акцепт» — повне і беззастережне прийняття Покупцем умов Договору. «Замовлення» — окремі позиції з асортиментного переліку Товару, зазначені Покупцем при розміщенні заявки на інтернет сайті  Продавця або замовлені  будь-яким  іншим способом. «Кур’єрська доставка» — безпосередня передача товару від продавця до покупця незалежним підрядником, який надає послуги Продавцю відповідно до окремого укладеного договору. Продавець здійснює самостійно доставку товару. «Інтернет-магазин» — веб-сторінка продавця http://home.senator.rest  «Місце продажу Товару» — заклад громадського харчування (ресторан) Продавця на территоріі  м. Дніпро  вул. Енергетична, 25Г. ФОП ______________.  (згідно договору аренди)

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

2.1. Продавець здійснює продаж Покупцеві Товару, відповідно до чинних на момент здійснення замовлення цінами, а Покупець має право оплатити і прийняти Товар відповідно до умов цього Договору.

2.2. Даний договір є офіційним документом Продавця і є невід’ємною частиною оферти.

2.3. Продаж товару здійснюється в установі Продавця.

  1. МОМЕНТ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ.

3.1. Текст договору є публічною офертою (відповідно до статей 633, 643 Цивільного кодексу України та Правил продажу товарів на замовлення поза торговельними або офісними приміщеннями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 №103).

3.2. Факт оформлення замовлення у Продавця, як самостійно, так і за допомогою оператора, є беззаперечним прийняттям умов даного Договору, і Покупець надалі виступає як особа, яка вступила в договірні відносини. Покупець зобов’язується самостійно знайомитися з умовами договору, Продавець не зобов’язаний інформувати Покупця про наявність договору.

3.3. Моментом вступу Покупця в договірні відносини з Продавцем вважається момент замовлення Товару, незважаючи на спосіб замовлення і форму оплати.

3.4. На письмову вимогу Покупця Продавець оформляє договір з підписами сторін.

3.5. Покупець самостійно і за власним бажанням зв’язується з продавцем, що означає, що покупець ознайомився з даним договором і погоджується з ним.

  1. ЦІНА ТОВАРУ.

4.1. Ціни в інтернет-магазині вказані в національній валюті України (гривня) за одиницю товару відповідно до існуючого прейскуранта

4.2. Продавець залишає за собою право змінювати ціну Товару до моменту оформлення замовлення без попередження Покупця.

  1. ОПЛАТА ТОВАРУ.

5.1. Оплата товарів та послуг інтернет-магазину http://home.senator.rest   здійснюється в національній валюті України відповідно до цін і тарифів, встановлених на момент покупки товарів або отримання послуг шляхом перерахування коштів через платіжну систему LiqPay (https://www.liqpay.ua)

5.2. При готівковій формі оплати Покупець зобов’язаний сплатити Продавцю ціну товару у закладі, якщо інше не передбачено домовленістю або договором між сторонами.

5.3 Оплата зараховується тільки за умови дотримання порядку, опублікованому на сайті.

5.4. У разі несплати, неповної або несвоєчасної оплати інтернет-магазин https://rak.in.ua/  залишає за собою право ненадання товару, призупинення або повного невиконання взятих на себе зобов’язань і при цьому не несе відповідальності за можливі наслідки такого рішення / дій. 5.5. Товари та послуги гарантуються і надаються тільки за фактом отримання оплати інтернет-магазином. До моменту отримання оплати інтернет-магазин https://rak.in.ua/  не несе ніяких зобов’язань перед Покупцем товарів і послуг, замовлених Продавцем.

5.6. При безготівковій формі оплати обов’язок Покупця по сплаті вартості товару вважається виконаним з моменту зарахування відповідних грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця.

5.7. При безготівковій формі розрахунку Покупець зобов’язаний пред’явити менеджеру або кур’єру документ, що підтверджує факт оплати Товару (платіжне доручення, квитанція про сплату, квитанція в мобільном додатку та т.п.).

  1. ДОСТАВКА ТОВАРУ.

6.1. Кур’єрська доставка замовлення Покупцеві здійснюється за погодженням з Покупцем і за вказаною ним адресою.

6.2. Покупець має право отримати замовлений ним товар за допомогою самостійного вивезення (самовивезення) із закладу громадського харчування (ресторану) Продавця, або скористатися послугами кур’єрської доставки. Як що Покупець указав адресу для доставки їжі, Продавець забов’язан организувати доставку. Кошти на доставку враховуються в замовлення.

6.2. Самовивіз здійснюється Покупцем із закладу громадського харчування (ресторану) Продавця, за адрессами м. Дніпро вул. Енергетична, 25Г. тел. +38 066-430-10-05

6.4. Доставка замовленого товару здійснюється в межах м Дніпро .

6.5. Продавець докладе всіх зусиль для дотримання строків доставки, вказаних на Сайті, тим не менш, затримки в доставці можливі зважаючи на непередбачені обставини, що сталися не з вини Продавця.

6.6 Доставка здійснюється в робочий час, який вказано на сайті, але Покупець має можливість зробити замовлення в будь-який час, вказавши в комменаріі до замовлення час доставки їжі.

  1. ПРОДАЖ ТОВАРУ І ПОСЛУГ.

7.1. Інтернет-магазин https://rak.in.ua/  не гарантує безумовне виконання замовлення. Але робить все можливе для його виконання. Крім того, до неможливості виконання замовлення або його несвоєчасного виконання можуть призвести обставини, зумовлені людським фактором або ж обставини непереборної сили.

7.2. Інтернет-магазин не несе і ні за яких обставин не може нести ніякої матеріальної відповідальності, що виходить за рамки сум, отриманих від клієнта в якості оплати за товари і послуги.

7.3. Інтернет-магазин https://rak.in.ua/  залишає за собою право відмовити в наданні послуг або продажу товару Покупцеві на свій розсуд.

  1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН.

8.1. Продавець зобов’язується:

8.1.1. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

8.1.2. Надати Покупцеві можливість отримання безкоштовних телефонних консультацій за телефонами, вказаними на сайті (https://rak.in.ua/). Обсяг консультацій обмежується конкретними питаннями, пов’язаними з виконанням замовлення.

8.1.3. Продавець залишає за собою право невиконання замовлення в разі виникнення форс-мажорних обставин.

8.1.4. Продавець залишає за собою право змінювати цей Договір в односторонньому порядку до моменту його укладення.

8.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне використання товарів  Покупцем, замовлених в інтернет-магазині.

8.3. Продавець має право передати свої права і обов’язки по виконанню Замовлень третім особам.

8.4 Покупець зобов’язується:

8.4.1. До моменту звернення в інтернет-магазин https://rak.in.ua/  ознайомитися зі змістом Договору-оферти, умовами оплати та доставки на сайті магазина.

8.5. Право власності на Замовлення, а також ризик його випадкового пошкодження або втрати переходять до Покупця з моменту передачі товару.

  1. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

9.1. Повернення товару належної якості.

9.1.1. Клієнт не має права відмовитися від Товару належної якості.

9.2. Повернення товару неналежної якості.

9.2.1. Клієнт може повернути Товар неналежної якості виготовлювачу або Продавцю протягом одного дня. Клієнт також може вимагати заміни Товару неналежної якості або усунення недоліків.

9.3. Повернення коштів.

9.3.1. Грошові кошти підлягають поверненню тим способом, який був використаний Клієнтом при оплаті Товару.

9.3.2. У разі якщо повернення грошових коштів здійснюється не одночасно з поверненням товару Клієнтом, повернення зазначеної суми здійснюється Продавцем за згодою Клієнта одним із таких способів: а) готівкою за місцем знаходження Продавця; в) шляхом перерахування відповідної суми на банківський або картковий рахунок Клієнта, вказаний Клієнтом.

9.4. Порядок дій при порушенні продавцем умови про асортименті (пересорте).

9.4.1. У разі виявлення в замовленні Товару, що не відповідає замовленому асортименту (пересорт), Клієнт має право при передачі замовлення відмовитися від даного Товару і вимагати заміни на Товар в асортименті, передбаченому Замовленням, або повернення грошових коштів за фактично непереданий Товар.

9.4.2. Товар, переданий Клієнту в порушення умови про асортименті, має бути повернуто Продавцю. У разі якщо Клієнт приймає даний Товар, Продавець має право вимагати від Клієнта оплати даного Товару за ціною, встановленою Продавцем для даного Товару на Сайті на момент передачі Товару. Якщо фактично переданий Товар відсутній в асортименті Продавця, представленому на Сайті на момент передачі Товару, даний Товар оплачується за ціною, погодженою з Продавцем.

9.4.3. У разі неможливості здійснити заміну Товару, Продавець повідомляє про це Клієнта за номером телефону, вказаним Клієнтом при оформленні Замовлення, а грошові кошти, фактично сплачені за непереданий Товар, повертаються в порядку, передбаченому п. 9.4.4.

9.4.4.  Грошові кошти, сплачені Клієнтом за фактично непереданий Товар підлягають поверненню протягом 10 днів з моменту отримання письмової заяви Клієнта про повернення грошових коштів. Повернення сплаченої за товар суми здійснюється у той спосіб, яким була проведена оплата.

9.5. Порядок дій при порушенні  Продавцем умови про кількість.

9.5.1. При передачі Замовлення Клієнт зобов’язаний перевірити кількість Товарів в замовленні. Якщо при передачі Замовлення Клієнтом виявлені розбіжності за кількістю Товару в замовленні, Клієнт зобов’язаний у присутності представника Продавця або перевізника скласти Акт про розбіжності за кількістю.

9.5.2. Якщо Продавець передав Клієнту меншу кількість Товару, ніж визначено Замовленням (недовкладення), Клієнт при передачі Замовлення вправі прийняти Товар в частині, що відповідає Замовленню, і зажадати передати відсутню кількість Товару, або, якщо відсутній Товар був оплачений, відмовитися від Замовлення в частині недостатнього Товару і зажадати повернення грошових коштів за бракуючий Товар.

9.5.3. Грошові кошти, сплачені Клієнтом за бракуючий Товар, підлягають поверненню протягом 10 днів з моменту отримання письмової заяви Клієнта про повернення грошових коштів, а також Акту про розбіжності (Акту про недовкладень) за кількістю, складеного в порядку п.6.5.1. Повернення сплаченої за товар суми здійснюється у той спосіб, яким була проведена оплата.

9.5.4. У разі порушення Клієнтом п.6.5.1 в частині складання Акту, Продавець має право відмовити Клієнту в задоволенні претензій за кількістю переданого Товару.